Nyhetsbrev nr. 6, desember 2018

Arne Sverre Dahl, rådmann i Molde

God jul fra prosjektrådmannen

Første nyttårsdag er det ett år igjen til den nye kommunen er en realitet. Vi er i rute! I dette nyhetsbrevet kan du lese om hvordan sektorene og stabene blir organisert.

 
Ann-Mari Abelvik

Oppvekst, kultur og velferd

Sektoren blir organisert i 34 enheter og tre fagavdelinger. Enhetslederne rapporterer til kommunalsjef Ann-Mari Abelvik.

 
Tanja Thalén

Helse og omsorg

Sektoren blir organisert i 12 enheter og tre stabsfunksjoner. Enhetslederne rapporterer til kommunalsjef Tanja Thalén.

 
Eirik Heggemsnes

Teknisk, plan, næring og miljø

Sektoren blir organisert i tre enheter og stabsfunksjoner. Enhetslederne rapporterer til kommunalsjef Eirik Heggemsnes.

 
Britt Rakvåg Roald

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen organiseres i fire seksjoner, samt stabsfunksjoner. Seksjonslederne skal rapportere til assisterende rådmann, Britt Rakvåg Roald.
 

 
Randi Myhre

Analyse - og utviklingsavdelingen

Analyse- og utviklingsavdelingen blir en helt ny avdeling som i første omgang organiseres i flat struktur. Den ledes av analyse- og utviklingssjef Randi Myhre.

 
Astrid Abelseth

Personal- og organisasjonsavdelingen

Personal- og organisasjonsavdelingen organiseres i flat struktur. Personalrådgiverne rapporterer til personal- og organisasjonssjef Astrid Abelseth.

 
Kurt Magne Thrana

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen organiseres i fire seksjoner. Seksjonslederne rapporterer til økonomisjef Kurt Magne Thrana.

 
Illustrasjon_ veiviser

Etiske regler for ansatte og politikere

Fellesnemnda har vedtatt etiske regler for ansatte og politikere i den nye kommunen. De skal hjelpe oss til å ta de rette valgene i ulike situasjoner.