Bildet: Kulturbyggingsgruppen på workshop i Molde 15. januar.

Mange har jobbet godt og sendt inn detaljerte og godt begrunnede forslag. Andre har sendt inn en setning eller to, eller sagt hva de mener i sosiale medier. Engasjementet er stort, noe som inspirerer kulturbyggingsgruppa i nye Molde kommune. Det er de som organiserer prosessen. 

Fristen for å komme med innspill var 10. januar og om lag 30 innspill er mottatt. Arbeidet går nå over i en ny fase. Fellesnemnda skal bestemme tema for nytt kommunevåpen og i løpet av våren skal profesjonelle aktører inviteres til å tegne forslag.

Mot sommeren har vi alternativene klare, og du kan stemme på din favoritt! Men endelig beslutning, den tas av fellesnemnda i løpet av høsten.

Se fremdriftsplan for nytt kommunevåpen