Bakgrunn

I etterkant av kartlegging av økonomifunksjonene i de tre kommunene, desember 2017, var det avtalt at gruppen jobbet videre med tilpasninger frem til ny kommune.

Mål med delprosjektet

Hovedmål:
Klargjøre økonomisystem frem mot nye Molde kommune

Delmål:
1. Kartlegge hvilke system som må tilpasses til ny kommune
2. Avklare organisasjonsnummer, besluttes av prosjektrådmann
3. Avklare oppfølging med Visma for systemtilpasninger, midler til dette arbeidet avklares med prosjektleder/prosjektrådmann
4. Tilpasning til andre system i dialog med delprosjektleder IKT
5. Lage tidsplan for systemtilpasninger og opplæring
6. Sørge for opplæringsmulighet i nye rutiner for brukere av systemene

Deltakere og ressurser

Deltakere oppnevnt av rådmennene:
Molde:
Terje Tveeikrem Sæter (leder), Eyvind Petterson
Midsund: Arild Sjøvik
Nesset: Solfrid Svendsli

Tillitsvalgt:
Delprosjektleder IKT, Torill Berg, bistår delprosjektet.


Ønsker du å lese hele eller laste ned dokumentet? Her finner du det i pdf-format: