Økonomisjefen inngår i rådmannens toppledergruppe og skal i prosjektfasen aktivt delta i arbeidet med å utvikle og forme organisasjonen slik at den nye kommunen kan fungere best mulig fra 1. januar 2020.

Økonomisjefen skal delta aktivt i kommunens utviklingsarbeid, lede og koordinere den samlede økonomistyringen i kommunen med tilrettelegging for gode prosesser, rapportering, økonomiske analyser og oppfølging av politiske vedtak.

Økonomisjefen forventes å være en pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av kommuneorganisasjonen og de kommunale tjenestene.
Økonomisjefen har det overordnede ansvar for budsjett/control, innfordring, lønn, regnskap og skatteinnfordring.

Les mer om stillingen og søk her

Slik skal nye Molde kommune organiseres.

Slik søker du på ledig stilling