Hva er et oppgaveutvalg?

Et oppgaveutvalg er et midlertidig og rådgivende utvalg som består av innbyggere i tillegg til politikere. Oppgaveutvalgene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom innbyggerne og politikerne, og er en metode for medvirkning. Oppgaveutvalgene skal samskape løsninger på spesifikke områder.

Temaet skal være klart definert og arbeidet skal være avgrenset i tid. Både politikerne og innbyggerne som velges bør ha interesse for temaet som drøftes i de enkelte oppgaveutvalgene.
 

Prøveordning: Oppgaveutvalg om innbyggerinvolvering

Fellesnemnda for nye Molde kommune ønsker å prøve ut ordningen med oppgaveutvalg og har vedtatt en prøveordning. Et oppgaveutvalg skal drøfte temaet "innbyggerinvolvering".
Sentrale spørsmål utvalget skal stille seg er:

  • Hva skal til for at innbyggerne i nye Molde kommune involverer seg i kommunens utvikling?
  • Hvilke tiltak og arenaer er viktige?

Oppgaveutvalget om innbyggerinvolvering skal bestå av ni medlemmer: Tre politikere (en fra hver kommune), samt seks deltakere fra frivilligheten. Fire av dise er ordinære innbyggere, mens to er representanter fra eldrerådene og ungdomsrådene i de tre kommunene. Utvalget starter opp høsten 2018 og skal levere sluttrapport til fellesnemnda innen 1. juni 2019.

Meld deg som frivillig til oppgaveutvalget

Les mer om oppgaveutvalget om innbyggerinvolvering

Prøveordningen ble vedtatt av fellesnemnda for nye Molde kommune 20. juni 2018. Les den politiske saken her.