For deg som jobber i Nesset kommune:

I overgangen til ny kommune kan du overføre 52,5 plusstimer (7 arbeidsdager) eller 15 minustimer (2 arbeidsdager) til neste avregningsperiode. ”Skyldig” tid utover 15 minustimer fører til trekk i lønn. Den enkelte leder med personalansvar har ansvaret for at ingen har mer enn 52,5 timer ved årsslutt. Lederen må gjennom hele arbeidsåret ha kontroll med hvor stor pott oppsparte fleksitidstimer medarbeiderne har opparbeidet.

For deg som jobber i Molde kommune:

I overgangen til ny kommune kan du overføre 45 plusstimer og 10 minustimer til neste kalenderår. Avvik avgjøres av overordnet leder etter søknad. Hvis du har mer enn ti minustimer og ikke får dette godkjent etter søknad, medfører dette trekk i lønn.

For deg som jobber i Midsund kommune:

Opptjente plusstimer/minustimer blir overført til neste måned. Hvis du har mer enn 7,5 time i minus ved slutten av en måned, medfører dette trekk i lønn.

Nytt reglement gjeldende fra 01.01.20

  1. Saldoen avregnes en gang i året per 31.12.
  2. Du kan få overføre 45 plusstimer og 10 minustimer til neste kalenderår.
  3. Tid utover 10 minustimer medfører trekk i lønn. Plusstimer utover 45 blir strøket uten kompensasjon.