Gabler Steenberg & Plahte AS har nå levert sin analyse av fremtidig pensjonskasse for nye Molde kommune.

Gabler pensjonsanalyse nye Molde kommune 25. januar 2018.pdf

Det er lagt opp til følgende prosess frem mot vedtak om valg av pensjonskasse for den nye kommunen:

Januar 2018: Rapport levert fra Gabler
22. januar 2018: Rapport oversendes KLP og Molde kommunale pensjonskasse, MKP, slik at de kan komme med sine innspill til rapporten
20. februar 2018: Frist for KLP og MKP å levere sine innspill til rapporten til prosjektleder
28. februar 2018: Arbeidsgruppen har møte for å gjennomgå innspill fra KLP og MKP, rapporten og innspill overleveres prosjektrådmann for videre behandling 
I løpet av 2018: Prosjektrådmann tar sikte på å legge frem forslag til valg av pensjonskasse for fellesnemnda for nye Molde kommune

Etter vedtak i fellesnemnda for nye Molde kommune går saken til hvert av kommunestyrene for endelig vedtak.

 

Prosjektleder: Britt Rakvåg Roald
Arbeidsgruppe: Kurt Magne Thrana, Arild Sjøvik, Norveig Blø, Linda Klausen, Rolf Jonas Hurlen, Sissel Bugge, Solfrid Svensli, Odd Helge Gangstad, Rolf Røsberg.