Bakgrunn

En sentral del av prosessen med å etablere ny kommune vil være hvordan håndteringen av arbeidsgiveransvaret skal organiseres. Personalavdelingene i de tre kommunene var utfordret på å komme med innspill til prosjektet mht følgende spørsmål:

  1. Hvilke oppgaver oppfatter dere at det er viktig å prioritere fremover og i hvilken rekkefølge?
  2. Hvilken prosess anbefaler dere for disse oppgavene?
  3. Hvem bør delta i en slik prosess?
  4. Kan dere sette opp et forslag til tidsramme for de ulike prosessene?

Det er levert en grundig dokumentasjon og dette mandatet bygger på dette dokumentet.

Innenfor personalområdet er det en rekke kritiske områder som må ivaretas i forbindelse med etablering av ny kommune.

Mål med delprosjektet

  • Sørge for en forutsigbar og inkluderende prosess for utarbeiding av arbeidsgiverstrategi for den nye kommunen.
  • Sikre at ansatte ivaretas i prosess og ny kommune via forutsigbare prosesser omkring avtaler, system og prosedyrer.
  • Utarbeide kvalitative gode avtaler, system og prosedyrer i forhold til arbeidsgiverstrategi i den nye kommunen.


Deltakere og ressurser

Personalavdelingene anbefalte at «det nedsettes en arbeidsgruppe for å ivareta kommende personal- og organisasjonsfaglig oppgaver. Gruppen forankrer sitt arbeid hos prosjektrådmannen og gir han sine anbefalinger. Gruppen bør bestå av representanter fra personalområdet i de tre kommunene og arbeidstakerorganisasjonene» Det settes derfor ned en arbeidsgruppe innenfor området slik det er anbefalt.

Deltakere oppnevnt av rådmennene:
Molde: Mette Holand
Midsund: Ann Kristin Høgset
Nesset: Anne-Kari Sjøli

Tillitsvalgte oppnevnt fra organisasjonene:
Midsund: Norveig Blø
Molde: Linda Klausen
Nesset: Sissel Ebbesen Bugge

Delprosjektet ledes av personalressurs fra Molde kommune jfr avtale om kjøp av ressurser til prosjektorganisasjonen.


Ønsker du å lese hele eller laste ned dokumentet? Her finner du det i pdf-format: