Organisasjonskart_ Personal- og organisasjonsavdelingen

Ansatte

Her kommer ei oversikt over ansatte. Denne blir oppdatert fortløpende når tilsettingene blir klare.

Navn

Tittel

Astrid Abelseth Personal- og organisasjonssjef
   

Oppgaver og funksjoner

 • Arbeidsgiverpolitikk
 • HMS og vernetjenesten
 • Kvalitetssystem, avvikshåntering og internkontroll
 • Lederutvikling
 • Lønnspolitikk
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Overordnet kompetanseutvikling
 • Personalrådgiving
 • Rekruttering
 • Saksbehandling, tilsetting og oppsigelser
 • Tilrettelegge for medbestemmelse HTV
 • Tilrettelegge for og initiere organisasjonsutvikling