Vedtak i fellesnemnda

31/18 - Organisering og gjennomføring

32/18 - Oppnevning av valgstyre

34/18  - Budsjett

35/18 - En eller to dagers valg

36/18 - Endring av stemmekretser

Vedtak i valgstyret

1/18 - Oppnevning av sekretariat for valgstyret