Vedtak i fellesnemnda

31/18 - Organisering og gjennomføring

32/18 - Oppnevning av valgstyre

34/18  - Budsjett

35/18 - En eller to dagers valg

36/18 - Endring av stemmekretser

Vedtak i valgstyret

1/18 - Oppnevning av sekretariat for valgstyret

1/19 - ​Forhåndsstemming, forhåndsstemmelokaler og åpningstider 

2/19 - Foreløpig opptelling i valgkretsene 

3/19 - Fastsettelse av frist for å søke om fritak for kandidater 

4/19 - Fastsettelse av steder for utleggelse av manntall 

5/19 - Fastsettelse av frist for partienes bestilling av manntall