Mål

Midsund, Molde og Nesset kommuner skal fram til 01.01.2020 sammen bygge en ny kommune. Fellesnemnda i nye Molde kommune ønsker å legge til rette for at lag/organisasjoner og institusjoner i de tre kommunene skal bli bedre kjent gjennom aktivitet og samarbeid.

Kulturen er limet som binder oss sammen, og Bli kjent-fondet vil bidra med økonomiske tilskudd for at ulike aktiviteter og arrangement kan gjennomføres.

Fondet

Bli kjent-fondet består av avsatte midler for årene 2017, 2018 og 2019. Det kan søkes om tilskudd på inntil kr. 10 000 pr. tiltak/arrangement.

Fondsstyre og behandling

Søknadene behandles av kulturbyggingsgruppa i nye Molde kommune. Vedtak om tilskudd gis skriftlig.

Målgruppe - hvem kan søke

Frivillige lag/organisasjoner og institusjoner i kommunene Midsund, Molde og Nesset kan søke om tilskudd.

Hva kan det søkes om tilskudd til

Du kan søke om å få dekt utgifter til gjennomføring av felles aktiviteter og arrangement som inviterer og inkluderer innbyggerne i kommunene Midsund, Molde og Nesset. Det kan for eksempel være klasseturer, pensjonisttreff, kulturarrangement og idrettsaktiviteter. Tiltaket det søkes tilskudd til må foregå i en eller flere av kommunene.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tiltaket med målsetting, plan for markedsføring og et budsjett som viser hvordan tilskuddet er tenkt brukt. Søkerne må ha bosted eller tilhørighet i kommunene.

Søknadsfrist

Neste frist er 1. oktober 2019.

Utbetaling

Tilskuddet utbetales i henhold til vedtak.

Vedtektene er vedtatt i Fellesnemnda for nye Molde kommune den 28.06.2017, sak 5/17.