Dersom du vil reservere deg

Du må i tilfelle gi din nåværende leder skriftlig beskjed innen 31.12.19. I og med at tidligere arbeidsgiver opphører fra nyttår, vil eventuell bruk av reservasjonsretten innebære at arbeidsforholdet ditt avsluttes uten formell oppsigelse fra din side.

Dersom du ikke foretar deg noe

Da vil arbeidsforholdet ditt bli overført fra tidligere arbeidsgiver til Molde kommune og gjelde fra 01.01.20. Du mottar ny arbeidsavtale som skal signeres i løpet av januar.
Les mer om ny arbeidsavtale her.


Har du spørsmål? Kontakt tillitsvalgt eller nærmeste leder.