Fredag 3. november var det nytt møte i fellesnemnda. Her ble det blant annet diskutert interkommunale samarbeid og ansettelse av rådmann/prosjektrådmann.

Du kan se hele opptak av hele møtet på kommune-tv.

Saksdokumenter finner du her: Møteinnkalling