Organisasjonskart_Oppvekst, kultur og velferd

Skole

Skoleområdet organiseres i 16 enheter: Bolsøya barneskole, Bekkevoll ungdomsskole, Bergmo ungdomsskole, Eidsvåg barne- og ungdomsskole, Indre Nesset barne- og ungdomsskule, Kvam barneskole, Kviltorp barneskole, Langmyra barneskole, Midsund barne- og ungdomsskule, Nordbyen barneskole, Raknes barneskule, Sellanrå barneskole, Skjevika barne- og ungdomsskole, Sekken oppvekstsenter, Kleive oppvekstsenter, Vågsetra barne- og ungdomsskole.

Barnehage

Barnehagene organiseres i 10 enheter: Barnas hus barnehage, Banehaugen og Langmyra barnehage, Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal barnehager, Gjerdet barnehage, Hatlelia barnehage, Hauglegda og øvre Bergmo barnehager, Kvam og St.Sunniva barnehage, Lillekollen barnehage, Midsund barnehage, Hjelset barnehage.

Stab

 • Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd: Avdelingen ledes av fagleder oppvekst, kultur og velferd. Avdelingen får ansvar for å koordinere tverrfaglige planer, være pådriver for utviklingsarbeid og fremme digitalisering, tilrettelegge arenaer for samhandling, samt kommunens SLT-arbeid.
 • Fagavdeling barnehage: Avdelingen ledels av fagleder barnehage. Avdelingen skal blant annet utvikle helheten i kommunens tjeneste, sørge for samordning av prosesser, være tilsynsmyndighet, koordinere budsjettarbeidet og rapportering, samt være støttespiller for kommunalsjef på området.
 • Fagavdeling skole: Avdelingen ledes av fagleder skole. Avdelingen skal blant annet utvikle helheten i kommunens tjeneste, sørge for samordning av prosesser, koordinere budsjettarbeidet og rapportering, samt være støttespiller for kommunalsjef på området.

Ansatte

Her kommer ei oversikt over ansatte. Denne blir oppdatert fortløpende når tilsettingene blir klare.

Navn

Tittel

Enhet/avdeling

Ann-Mari Abelvik Kommunalsjef  
Siv Janne Håseth-Eik Fagleder, oppvekst, kultur og velferd  
Tone H. Silseth Rådgiver, oppvekst  
Ivar Vereide Fagleder skole  
Gro Toft Ødegård Fagleder barnehage  
Janny Meese Enhetsleder Kulturtjenesten
Ellen Lyngvær Hjelset Enhetsleder Lillekollen barnehage
Inger Dyrseth Enhetsleder Barnas Hus barnehage
Anita Bugge Enhetsleder Midsund barnehage
Marit Ingvild Aaa Enhetsleder Molde kulturskole
Elin Malmedal Enhetsleder Kleive oppvekstsenter
Frank O. Sæther Enhetsleder Bergmo ungdomsskole
Inger Lise Eidhammer Enhetsleder Skjevik barne- og ungdomsskole
Rannveig Jenset Enhetsleder Vågsetra barne- og ungdomsskole
Kari Vingsand Enhetsleder Sekken oppvekstsenter
Unn Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg Enhetsleder Hatlelia barnehage
Gunvor Sæter Enhetsleder Kvam og St. Sunniva barnehage
Marit Gunnarson Enhetsleder Nordbyen skole
Agnes Mjåseth Enhetsleder Langmyra og Banehaugen barnehage
Cecilie Tangen Sandaker Enhetsleder Kviltorp skole
Vigdis Nordgård Enhetsleder Kvam skole
Ruth Synnøve Vasdal Enhetsleder Bolsøya skole

Oppgaver og funksjoner

 • Barnehager
 • Barnevern
 • Bibliotek
 • Boligsosialt arbeid i praksis
 • Familieveiledning
 • Flyktning
 • Frivillighet
 • Frivilligsentral
 • Kultur og idrett
 • Kulturskole
 • NAV
 • PPT
 • SLT
 • Skoler
 • Ungdomsarbeid
 • Voksenopplæring