Organisasjonskart_teknisk, plan, næring og miljø

Samfunn og plan

Samfunnsplanlegging, arealplan, byutvikling/stedsutvikling, samferdsel, landbruk og naturforvaltning, boligutvikling og vassforvaltning.

Byggesak og geodata

Byggesaker, matrikkel, geodata, eiendomsskatt, forrurensningsmyndighet og lokal luftkvalitet.

Kommunal drift

Bydrift, kommunale veger, friluftsforvaltning, park og kirkegårdsdrift.

Stab

 • Miljø, klima, energi og bærekraft
 • Næringsutvikling
 • Grunneier/grunnerverv

Ansatte

Her kommer ei oversikt over ansatte. Denne blir oppdatert fortløpende når tilsettingene blir klare.

Navn

Tittel

Enhet/avdeling

Eirik Heggemsnes Kommunalsjef  
     

Oppgaver og funksjoner

 • Arealplan
 • Byggesak inkl. geodata, matrikkel, eiendomsskatt
 • Boligutvikling og boligsosialt arbeid, plan
 • Brann
 • Bydrift
 • Byutvikling/stedsutvikling
 • Forurensningsmyndighet
 • Friluftsforvaltning
 • Grunnerverv
 • Kirkegårdsdrift
 • Kommunale veier
 • Landbruk og naturforvaltning
 • Lokal luftkvalitet
 • Miljø, klima, energi og bærekraft
 • Næringsutvikling
 • Park
 • Samferdsel
 • Samfunnsplanlegging (kommuneplanens samfunnsdel og arealdel)
 • Vassforvaltning