Sjefen for analyse, innovasjon og utvikling inngår i rådmannens toppledergruppe og skal i prosjektfasen aktivt delta i arbeidet med å utvikle og forme organisasjonen slik at den nye kommunen kan fungere best mulig fra 1. januar 2020.

Sjefen for analyse, innovasjon og utvikling forventes å være en pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av kommuneorganisasjonen og de kommunale tjenestene.

Avdelingen skal bl.a. ha særskilt ansvar for samfunnsanalyse og demografiutvikling, kartlegginger, brukerundersøkelser, evalueringer, planstrategi- og plankoordinering, folkehelse, forskning og utvikling, IKT og digitalisering og investering.

Les mer om stillingen og søk her

Slik skal nye Molde kommune organiseres.

Slik søker du på ledig stilling