- Jeg er veldig glad for at Mette Holand har takket ja til denne stillingen, sier prosjektrådmann Arne Sverre Dahl. Ansvarsområdene blir blant annet å iverksette overordnet innovasjonsstrategi, å være pådriver for digitalisering, samt å samarbeide med akademia, næringsliv og andre for å fremme innovasjon og nytenkning kommunen. Dette er ansvarsområder som hun også har i sin nåværende jobb. Holand trer inn i stillingen 01.01.2020, eventuelt etter nærmere avtale.