Valgstyret i nye Molde kommune oppnevnte 29. mai 2019 medlemmer til de 11 valgkretsene.

Vi ber om at de valgte stemmestyremedlemmene registrerer kontaktinformasjon ved å følge denne lenken.