Frikjøp av hovedtillitsvalgte (HTV) og hovedverneombud (HVO)

Fellesnemnda for nye Molde kommune har vedtatt en frikjøpsordning for HTV og HVO som gjelder frem til 1.1.2020.

Hvert frikjøpte HTV og HVO får 10 % ekstra frikjøp i forhold til dagens frikjøp i forbindelse med kommunereformen.

Tillitsvalgte som deltar i arbeidet og ikke kommer inn under denne særavtalen for frikjøp, får sine rettigheter dekket av ordningen med rett til fri som omtales i Hovedavtalen mellom partene.
 
Tillitsvalgte og hovedverneombud kan kontaktes ved spørsmål om prosessen rundt nye Molde kommune.

Kommune

Navn                                                              

Forbund

E-post

Midsund

Norveig Blø

Fagforbundet

norveig.blo@midsund.kommune.no

Midsund

Gunn Lindseth Lech

Utdanningsforbundet

gunn.lech@midsund.kommune.no

Midsund Oline Dyrseth Blø Hovedvernombud

oline.blo@midsund.kommune.no

Nesset

Sissel Bugge

Fagforbundet

sissel.bugge@nesset.kommune.no

Nesset

Nils Erling Skarseth

Utdanningsforbundet

nils.erling.skarseth@nesset.kommune.no

Nesset

Siw Janne Ernes Aasen

Norsk sykepleierforbund

siw.janne.ernes.aasen@nesset.kommune.no

Nesset

Peggy Brandt Vike

Delta

peggy.vike@nesset.kommune.no

Nesset Marit Hammervold Hovedvernombud

marit.hammervold@nesset.kommune.no

Molde

Linda Klausen

Fagforbundet

Linda.Klausen@molde.kommune.no

Molde

Rakel Sjåholm Løvås

Fagforbundet

Rakel.Sjaholm.Lovas@molde.kommune.no

Molde

Cecilie Sandvik

Utdanningsforbundet

Cecilie.Sandvik@molde.kommune.no

Molde

Eli Åse Gravdehaug

Norsk sykepleierforbund

Eli.Aase.Gravdehaug@molde.kommune.no

Molde

Gerd Norunn Nygård

Delta

Gerd.Norunn.Nygard@molde.kommune.no

Molde

Ann Merethe Ræstad Karlsen

FO

AnnMRK@molde.kommune.no

Molde Jane Ulriksborg Monsås Hovedvernombud

Jane.Ulriksborg.Monsas@molde.kommune.no