Bakgrunn

I forbindelse med etablering av nye kommuner må prosedyrer for gjennomføring av valg kartlegges, besluttes og samkjøres frem mot kommune- og fylkestingsvalget 9. september 2019.
Arbeidet er tidskrevende og omfattende, og det er viktig å komme raskt i gang med det praktiske arbeidet.

Mål med delprosjektet

Hovedmål:
Sikre en kvalitetsmessig god gjennomføring av valg 2019.

Delmål:
1. Kartlegge rutiner for gjennomføring av valg i de tre kommunene

  • Antall valgkretser
  • Antall stemmelokaler, lokalisering av disse, åpningstider m.m.
  • Rutiner for forhåndsstemmer, lokaler som blir brukt, åpningstider, ambulerende stemmegivning m.m.
  • Rutiner knyttet til stemmestyrer, hvordan disse oppnevnes, opplæring, godtgjørelse m.m.
  • Bruk av elektronisk manntall, hvordan opptellingen er organisering (kretsvis/sentralt) m.m.
  • Utstyr for gjennomføring av valg

2. Forslå prosedyrer for gjennomkjøring av valg 2019

Deltakere og ressurser

Deltakere oppnevnt av rådmennene:
Molde: Marianne Lianes, leder
Midsund: Astrid Abelseth
Nesset: Hildegunn Kvernberg Blø
Jon Cato Augensen, sekretær


Ønsker du å lese hele eller laste ned dokumentet? Her finner du det i pdf-format: