Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9. september. Dette ble fastsatt i statsråd 16. mars