Den nye kommunen etableres fra 1.1.2020, men valget skal likevel foregå som om kommunesammenslåingen allerede er gjennomført. Partilistene er felles for Midsund, Molde og Nesset. Det skal velges 59 representanter til kommunestyret.

Har du stemmerett i den nye kommunen, kan du stemme ved alle valglokalene i Midsund, Molde og Nesset.