Her er den komplette oversikten over listeforslagene for valget 2019.

Fristen for å levere liste var 1. april klokka 12.00.

Arbeiderpartiet

Senterpartiet

Fremskrittspartiet

Venstre

Kristelig Folkeparti

Rødt

Sosialistisk Venstreparti

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Partiet De Kristne

Liberalistene