Målet er å kartlegge og dokumentere ledningsnettet.
- I nye Molde kommune legger vi vekt på å ha samlet oversikt over ledningsnettet. Det viser seg at kartene i Midsund og Nesset inneholder mangler, så nå tar vi jobben med å hente inn nødvendige data, sier Bjarte Koppen. Han er daglig leder i Molde Vann og Avløp KF.
At Midsund og Nesset nå blir en del av det felles, digitale ledningskartverket betyr et faglig løft, mener Koppen. Teknisk personell kan jobbe mer effektivt når feil eller skader inntreffer. Det forenkler også arbeidet med systematisk vedlikehold.