Midsund, Molde og Nesset danner ny kommune 01.01.2020. På bakgrunn av dette vil vannmåleravlesningen for 2019 bli stipulert for Molde og Nesset kommuner.

Stipuleringen innebærer at forskudd/a-konto i 2020 blir satt likt som det har vært i 2019. Det vil derfor ikke bli utsendt noen vannmålerkort eller foretatt noen avlesninger før neste årsoppgjør, ved utgangen av 2020. Korrigering av målt forbruk mot innbetalt forskudd/a-konto vil bli beregnet i årsoppgjøret for 2020.