Det er flere eksempler på gater og områder som heter det samme i Midsund, Molde og Nesset. Dette kan skape problem når de blir i samme kommune. Det skal være enkelt å finne fram til eiendommen, spesielt i utrykningssammenheng «når sekundene teller».

Flest adresser får bestå

Hovedprinsipp for hvem som må bytte og hvem som får beholde navnet er antall adresser på veien. Den med flest adresser får beholde.

Det er kulturtjenesten i de respektive kommunene som skal foreslå nye veinavn, og endelig beslutning blir tatt i den enkelte kommunes politiske utvalg. I Molde kommune er dette drift og forvaltningsutvalget, i Nesset kommune er det hovedutvalg for oppvekst og kultur og i Midsund kommune er det kommunestyret som gjør vedtak i gatenavnssaker.

Disse like navna endres:

 • Gjerdevegen består i Midsund og får nytt navn i Molde.
 • Orvikvegen består i Midsund og får nytt navn i Molde.
 • Stormyrvegen består i Midsund og får nytt navn i Molde.
 • Nesvegen består i Molde og får nytt navn i Midsund.
 • Storvikvegen består i Molde og får nytt navn i Midsund.
 • Hagavegen består i Molde og får nytt navn i Nesset
 • Museumsvegen består i Molde og får nytt navn i Nesset.
 • Myrabakken består i Molde og får nytt navn i Nesset.
 • Nerlandsvegen består i Molde og får nytt navn i Nesset.
 • Sjøvegen består i Molde og får nytt navn i Nesset
 • Øvre veg består i Molde og får nytt navn i Nesset.
 • Talsetvegen består i Nesset og får nytt navn i Molde.
 • Bergtunvegen består i Nesset og får nytt navn i Molde.
 • Torhusvegen består i Nesset og får nytt navn i Molde.

Disse nesten like navna endres:

 • Skolevegen i Molde består og Skulevegen i Midsund får nytt navn.
 • Myrvegen i Molde består og Myravegen i Nesset får nytt navn.
 • Furulundvegen i Nesset består og Furulund i Molde får nytt navn.
 • Naustevegen i Nesset består og Naustvegen i Molde får nytt navn.

Beholder begge:

Fellesnemnda i nye Molde kommune valgte å beholde Ødegårdsvegen i Nesset og Øygardsvegen i Molde, og Lyngvegen i Molde og Lyngjavegen i Midsund.

Nye gards- og bruksnummer

I tillegg til gatenavn som må endres, har kartverket anbefalt endringer i gardsnummer og bruksnummer for Midsund og Nesset.

Nesset får da et tillegg i gårdsnummer på 200, det vil si at gardsnummer 1 blir til gnr 201. For Midsund blir det et tillegg på 400 slik at for eksempel nummer 27, blir til 427.

Saka ble behandlet i fellesnemnda 20. juni 2018. Se opptak fra møtet her.