Firmaet Triona AS har nemlig startet på arbeidet med å ta bilder av alle kommunale veier, europaveier, fylkesveger og private veger i de tre kommunene. 
-Nye Molde kommune vil bruke bildene til saksbehandling innen vei, byggesak og arealplansaker. De skal også bidra til å gi oss bedre oversikt over tilstanden på veiene, sier enhetsleder Stine Breivik i Molde bydrift.

Vegnettet blir fotografert med utstyr som er montert på en bil. Kameratårnet har 6 kameraer, som utløses hver femte meter på veien, utstyrt med en GPS. Når fotograferingen er ferdig har kommunen koordinatfestede 360° panoramabilder av hele vegnettet.
-Vi har stor tro på at bildene gir mer effektiv forvaltning og drift av veinettet. Dette er et ledd i den digitale satsingen i nye Molde kommune, opplyser Breivik.