Her finner du oversikt over viktige datoer og frister frem mot valgdagen 9. september.

30 . juni

Frist for endringer i manntallet
Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt 30. juni i valgåret. Oppdateringer i manntallet etter 30. juni kan bare skje på bakgrunn av særlige forhold. Oversikt over disse finner du i valgforskriften § 1.

1. juli

Forhåndsstemmegivning utenriks, på Svalbard og Jan Mayen starter

1. juli t.o.m. 9. august

Tidlig forhåndsstemming
Dette er en alternativ ordning for velgere som ikke kan stemme på forhånd i ordinær periode innenriks og heller ikke på valgdagen. Tidlig forhåndsstemming foregår i Molde rådhus etter avtale med Molde kommune telefon 71 11 10 00.

12. august t.o.m. 8. september

Ordinær forhåndsstemmegivning innenriks
Forhåndsstemmingen foregår i Molde rådhus mellom kl 9.00 – 15.30 i denne perioden.

1. september

Forhåndsstemmegivning utenriks avsluttes

6. september

Forhåndsstemmegivningen innenriks avsluttes

Valgdag søndag 8. september

Molde rådhus og Nessethallen er åpne fra kl. 15.00 til kl. 19.00.

Valgdag mandag 9. september

Samtlige valglokaler er åpne fra kl. 9.00 og stenger kl. 20.00 valgdagen, med unntak av Sekken krets som er åpen fra kl. 14.00 til kl. 19.00.

16. september

Klage over forberedelsen og gjennomføringen av valget.
Frist til å sende inn klage over forberedelsen og gjennomføringen av valget jf valgloven § 13-1 og § 13-2.
Alle manntallsførte har rett til å levere klage over valget i den kommunen de er manntallsført. Alt som oppleves kritikkverdig kan påklages og blir vurdert av valgstyret.