- Arbeidet med organisering av sektorer og avdelinger har pågått i hele høst og vi er i sluttfasen av dette arbeidet. Vi er tjent med å avslutte disse prosessene før vi jobber videre med lokaliseringen, sier prosjektleder Britt Rakvåg Roald.

Når organiseringen er klar på nyåret, starter delprosjekt lokalisering opp igjen, men med justert sammensetning. Arbeidsgruppa vil bestå av rådmennene i Midsund, Molde og Nesset, prosjektleder for nye Molde kommune, samt tillitsvalgtrepresentanter fra de tre kommunene.

Les mer om delprosjektet "Lokalisering av stedsuavhhengige funksjoner"