PROSJEKTLEDELSEN


 

Arne Sverre Dahl, rådmann i Molde
Prosjektrådmann

Arne Sverre Dahl

Telefon: 911 90 171 / 71 11 11 03

E-post: arne.sverre.dahl@molde.kommune.no

Britt Rakvåg Roald
Prosjektleder

Britt Rakvåg Roald

Telefon: 415 52 803

E-post: britt.rakvag.roald@molde.kommune.no

KOMMUNELEDELSEN


 

Midsund:

 

Odd Helge Gangstad, ordfører i Midsund
Ordfører. Nestleder i fellesnemnda

Odd Helge Gangstad

Ordfører i Midsund

Nestleder i fellesnemnda

Telefon: 71 21 05 31 / 402 87 112

E-post: odd.helge.gangstad@midsund.kommune.no

 

Ketil Ugelvik, rådmann i Midsund
Rådmann

Ketil Ugelvik

Rådmann i Midsund

Telefon: 71 27 05 35 / 488 93 148

E- post: ketil.ugelvik@midsund.kommune.no

Molde:

 

Torgeir Dahl, ordfører i Molde
Ordfører. Leder i fellenesnemnda

Torgeir Dahl

Ordfører i Molde

Leder i fellesnemnda

Telefon: 71 11 11 01 / 908 50 795

E-post: torgeir.dahl@molde.kommune.no

 

Arne Sverre Dahl, rådmann i Molde
Rådmann. Prosjektrådmann

Arne Sverre Dahl

Rådmann i Molde

Prosjektrådmann i nye Molde

Telefon: 71 11 11 03 / 911 90 171

E-post: arne.sverre.dahl@molde.kommune.no

 

Nesset:

 

Rolf Jonas Hurlen, ordfører i Nesset
Ordfører

Rolf Jonas Hurlen

Ordfører i Nesset

Telefon: 71 23 11 21 / 901 46 076

Anne Grete Klokset, konstituert rådmann i Nesset
Rådmann

Anne Grete Klokset

Rådmann i Nesset

Telefon: 71 23 11 12 / 412 14 304

E-post: anne.grete.klokset@nesset.kommune.no