Folk må møtes!
- Vi skal bygge den nye kommunen i felleskap. Da må vi kjenne hverandre! Vi har etablert fondet for at lag og organisasjoner, barnehager, skoleklasser og alle andre skal kunne møtes og bli bedre kjente med hverandre gjennom ulike aktiviteter og arrangement. Det sier Rolf Jonas Hurlen, ordfører i Nesset og leder av Kulturbyggingsgruppen i nye Molde kommune.
Det var Kulturbyggingsgruppen som fikk ideen til å etablere fondet. Målet er å bidra til mer aktivitet og samarbeid mellom innbyggerne i de tre kommunene. Fellesnemnda har bevilget 200 000 kroner til fondet i år. I 2018 og 2019 skal det deles ut en halv million kroner pr. år Forutsetningen er selvsagt gode tiltak.

Alle kan søke
- Nå er det bare å være kreativ og se muligheter, oppfordrer Hurlen. For eksempel kan idrettslag i to eller tre av kommunene gå sammen om en turnering, et turlag kan sette opp en buss med tur til Midsundtrappene, eller skoleklasser kan ha fellestur til Mardalsfossen.

Det utbetales maksimalt 10 000 kroner til hvert tiltak. Kravet for å få støtte fra fondet er at aktiviteten foregår i en eller flere av de tre kommunene, og at tiltaket markedsføres lokalt.

Kulturbyggingsgruppen
Det er Kulturbyggingsgruppen som skal fordele midlene. Den er sammensatt av politikere, administrativt ansatte og representanter fra ungdomsrådene i Midsund, Molde og Nesset. Gruppen skal jobbe med identitetsbygging og profilering av den nye kommunen.

Enkel søknadsprosess
- Det er ikke nødvendig å bruke lang tid på søknadsprosessen. Det viktigste er å ha et godt tiltak og gjennomføre det slik at vi faktisk møtes på tvers av kommunegrensene, avslutter Hurlen. Han ser frem til å dele ut 200 000 kroner til gode formål i løpet av desember. Søknadsfristen er 1. desember.

Her kan du søke midler fra Bli-kjent fondet